петък, 17 април 2020 г.

Review: Murder Games – Part 3

Murder Games – Part 3 Murder Games – Part 3 by James Patterson
My rating: 4 of 5 stars

"February 5, 2020 –
50.0% "It's getting lame... it's fucking getting lame!" (Kindle Edition)
February 5, 2020 –
50.0% (Kindle Edition)
February 3, 2020 –
10.0% "Season 1/Episode 6

...

30:45" (Kindle Edition)
February 3, 2020 – Shelved (Kindle Edition)
February 3, 2020 – Started Reading (Kindle Edition)"

View all my reviews

Няма коментари:

Публикуване на коментар