четвъртък, 31 август 2017 г.

Talk

(BG)


1: Да
2: ВСъщност
( СМЪРДЯТ ОБУВКТИТЕ)

….
(ШИБАНИ КРАКА)
3:Другия
(Ла.. Причинително)


(Музика, ..)


( Pause)
(Привлекателна)


4:
(Показват спомени)

5: Виж тва

6: Кое?

(Давид вади снимки)


7: Тези Снимки


5 Месеца ПО Късно


….

Всичко започна пред кафето


1: Хей, Нова ли си?

2: Еммм.. . НЕ Защооо?


3: Само питам

4: Да Не се опитваш да ме сваляш?


5: Ако излъжа… (Pause); Изобщо не е добро начало… Ако съм Искрен… (Pause)… (Pause)И сега какво правя


7: Аз ще ти кажа какво правиш
….


Stephanie извади пистолет и застреля.… DaVid


(ENG)


1: Yes
2: Essence
(MOVING THE OBJECTS)

...
(SHUTTERS)
3: The Other
(La .. Reasonable)


(Music, ..)


(Pause)
(Attractive)


4:
(Show memories)

5: Look at this

6: Which?

(David takes pictures)


7: These Photos...


5 Months Later


...

It all started in front of the coffee


1: Hey, are you new?

2: Emm. NO Why?


3: Just asking!

4: Mhm, you are trying to make date?


5: If I'm lying ... (Pause); It's not a good start at all ... If I'm Just ... (Pause) ... (Pause)
...


And now what do I do?


7: I will tell you what you are going to do
...


Stephanie pulled a gun and shot ... DaVid

Няма коментари:

Публикуване на коментар